وارد شوید      ثبــت نام

 

موقعیت شما:
صفحه اصلی » اخبار » وام تعمیرات مسکن

وام تعمیرات مسکن

وام تعمیرات مسکن

 

vamm18_thumb وام تعمیرات مسکن

 

تعمیر مسکن با سند ششدانگ

شرایط و مقررات دریافت تسهیلات:

 

 

متقاضی مقیم محل بوده و در محدوده شعبه ساکن باشد.

افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه (اولویت با کسانیکه بیش از یک سال سابقه افتتاح حساب دارند)

مبلغ تسهیلات ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰ ریال و بایستی متناسب با درآمد متقاضی باشد.

سن متقاضی حداقل ۱۸ سال تمام باشد.

نوع عقد، جعاله و مدت بازپرداخت آن حداکثر ۵ سال و به اقساط مساوی ماهیانه (۶۰ قسط) است.

نرخ سود طبق تعرفه بانک در عقود مبادله ای می باشد.

 

 مدارک مورد نیاز:

 

اصل و کپی شناسنامه متقاضی و ضامنین ( از صفحات اول ، دوم و توضیحات)

اصل و کپی کارت ملی متقاضی و ضامنین

اصل و کپی سند ششدانگ مالکیت منزل یا آپارتمان متقاضی (که بایستی در محدوده شعبه باشد)

تصویر فیش آب ، برق ، گاز و تلفن ( دو مورد کافی است )

گواهی اشتغال به کار یا فیش حقوقی متقاضی با ذکر میزان حقوق

معرفی ضامن/ضامنین معتبر و مورد قبول بانک

اصل و کپی فیش حقوقی یا مستندات شغلی ضامن/ضامنین

دو عدد تمبر مالیاتی ( از بانک تهیه شود)

 

تعریف عقد جعاله عبارتست از التزام شخص ( جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم(جعل) در مقابل عملی معین ، طبق قرارداد .طرفی که عمل را انجام می دهد( عامل) یاپیمانکار نامیده می شود .

 

 

شرایط متقاضی :


۱-متقاضی باید مالک ملکی که قرار است تعمیرشود باشد .


۲- چنانچه مالک صغیر یا غیر رشید باشد ، ولی یا قیم قانونی از طرف وی درخواست استفاده از تسهیلات بانک را بنماید و اسناد مربوط را امضاء و وجوه مربوط به تسهیلات اعطائی رادریافت دارد .


۳- مالک باید ضمن ارائه تقاضای کتبی درخصوص جعاله تعمیر ملک هزینه های لازم جهت تعمیرات ضروری را نیز تعیین نماید

 

  شرایط اعطای تسهیلات


۱- حداکثر میزان تسهیلات قابل پرداخت ، مدت قرارداد برای دوران ساخت و بازپرداخت و نرخ سود مورد انتظار در هر مقطع زمانی توسط اداره مرکزی تعیین و ابلاغ می شود .


۲- مدت قرارداد برای دوره تعمیر حداکثر ششماه و برای بازپرداخت حداکثر پنجساله به اقساط مساوی ماهانه تعیین می گردد .


۳- متقاضی بایستی قدرت پرداخت اقساط مقرر راطبق تشخیص شعبه داشته باشد .


۴- درصورتی که تعمیرات اساسی بوده و نیاز به ارائه مجوزهای لازم از طرف شهرداری محل باشد ، مجوز مذکور بایستی اخذ و در پرونده معاملاتی متقاضی نگهداری شود .


۵- ملک مورد نظر بایستی شهری و در محدوده فعالیت شعبه پرداخت کننده تسهیلات باشد .


۶- متقاضی از بابت تسهیلات تعمیر مسکن ( اعم از قرض الحسنه و یا تسهیلات موضوع این دستورالعمل ) هیچگونه بدهی به بانکها نداشته باشد .


۷- جعل دریافتی بانک شامل منابع مصرف شده و سود مورد انتظار می باشد .


۸- به منظور حسن اجرای تعهدات جاعل ( کارفرما) در خصوص پرداخت جعل واحدها موظفند براساس دستورات اداره مرکزی تضمین یا وثیقه کافی و معتبر اخذ نمایند .


۹- شعبه بایستی با اخذ اطلاعات ، نسبت به حسن شهرت و اعتبار متقاضی و عنداللزوم ضامن اطمینان حاصل نماید.

 

 

۱۰- چنانچه احراز هویت متقاضی توسط مسئولین واحدها تایید گردد‌، امضای مستندات و قرارداد در حضور مسئولین شعبه کفایت می نماید . ضمناً شرایط عمومی سپرده قرض الحسنه جاری را نیز بایستی امضاء نمایند .
۱۱- برای انعقاد قرارداد در قبال اعطای تسهیلات با اخذ سفته تضمینی و در قبال وثیقه غیر منقول و سایر وثایق یا تضمینات قابل قبول بانک اقدام می نماید .


۱۲- برگ درخواست امضاء شده بوسیله متقاضی که امضاء ذیل آن توسط شعبه گواهی شده باشد ، فتوکپی صفحه اول شناسنامه مالک و ضامن ، فتوکپی سند مالکیت ممهور به مهر تاریخ و شعبه ، فرم اخذ سفته ، یک نسخه سند انتظامی قرار داد و نسخه اضافه اسناد صادره باید در پرونده معاملاتی متقاضی نگهداری گردد .


۱۳- قرارداد تنظیمی به همراه یک نسخه سند انتظامی زیر کلید بانک نگهداری شود .


۱۴- اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل مشمول کارکنان شاغل بانکها نمی گردد .

 

 

تسهیلات جعاله بانک مسکن

الف) جعاله با سپرده

تعریف: جعاله عبارتست از التزام شخص (جاعل) به ادای اجرت معلوم (جعل) در مقابل عملی طبق قرارداد . طرفی که عمل را انجام می دهد عامل نامیده می شود.

 

برای تعمیر مسکن یا تکمیل مسکن ، بانک بعنوان عامل به گیرنده تسهیلات بعنوان جاعل مبادرت به پرداخت جعاله می نماید و جاعل قسمت عمده ای از عملیات موضوع قرارداد را به نمایندگی از سوی عامل ( بانک) برعهده می گیرد.

بانک مسکن به منظور تعمیر یا تکمیل واحدهای مسکونی اقدام به پرداخت تسهیلات جعاله برای موارد زیر می نماید.

 

جعاله تعمیر:

 

حفریا ترمیم چاه ، سرویس حمام و آشپزخانه ودستشویی ، ترمیم یا آسفالت پشت بام ،کاشیکاری،جابجایی درب ها وپنجره ها، لوله کشی ،سیستم گرمایش وسرمایش، تعمیرات جزیی داخل ساختمان ،رنگ ونقاشی، خریدانشعاب آب وبرق ولوله کشی آب وگاز وترمیم سیم کشی معیوب ساختمان
جعاله تکمیل: حیاط سازی ، نرده کشی ، کاشیکاری ، موزاییک کاری ، لوله کشی گاز وآب ، نصب تاسیسات سرمایش وگرمایش ،کابینت گذاری ، تکمیل زیرزمین ، حفرچاه، نصب موکت ، پارکت ، سرامیک وتغییرات داخلی ساختمان
سقف تسهیلات اعطایی با سپرده: ۵۰ میلیون ریال
نرخ سود: نرخ سود تسهیلات جعاله بامدت بازپرداخت حداکثر تا ۲ سال: ۱۴درصد
نرخ سود تسهیلات جعاله بامدت زمان بازپرداخت بیش از ۲ سال:۱۵ درصد(درصورت سپرده گذاری بیش از یکسال یک درصد تخفیف نرخ سود در نظر گرفته می شود)
مدت بازپرداخت: حداکثر ۶ سال می باشد

 

 

 برای ورود به درگاه پرداخت اینترنتی  شاپرک پی کلیک کنید

 

http://shaparakpay.com

 

 

Required Documents:

 

Original and copy of birth certificate of the applicant and Zamnyn (pages first, second and description)

Original and copy of national ID card applicant and Zamnyn (text and noon)

The original and copies of soprano own houses or apartments applicant (which must be within the branch)

Picture jack water, electricity, gas and telephone (two is enough)

Certificate of employment or pay stub applicant stating the rights

The introduction of the guarantor / Zamnyn valid and acceptable to the Bank

Originals and copies of pay stubs or employment documentation sponsor / Zamnyn

The number of tax stamps (the bank provided)

 

Housing repair soprano document

 

Terms facilities:

The applicant's place of residence and are residing within the branch.

Opening a savings account with the branch loan (priorities with those who have more than one year of opening an account)

Facility fee 000 000 100 rials and should be commensurate with the income of the applicant.

The applicant is at least 18 years of age.

Type of contract, reward and repayment term of up to five years in equal monthly installments (60 installments) is.

Interest rate exchange agreements are in accordance with the Bank tariffs.


 

 

Qualifications: 1. The applicant must be the owner of land that is supposed to be Tmyrshvd. 2. If the owner of a minor or non-Rashid, but or legal guardian of the use of banking facilities and may be asked to sign documents and funds related to its credit facilities Radryaft. 3. The owner must also submit a written request on property maintenance costs presented are necessary to determine essentials
۱٫ The maximum amount payable loan facility agreement, term contract for the construction and repayment period and the interest rate at any point in time and it is announced by the central office. 2. The term of the contract for a maximum of six months and for maximum reimbursement five-year repair period to be determined equal monthly installments. 3. The applicant must have the ability to pay installments due tax free in the detection branch. 4. If major repairs and the need to provide the necessary permits from the municipality, the license applicant shall be collected and kept in the records of the transaction. 5. urban desired property should be in the range of payer branch facilities. 6. The applicant for housing repair loans (including loan and facilities for this instruction) does not have any debt to the bank. 7. forging received by the bank, including resource consumption and profit is expected. 8. In order forger performance of obligations (employer) regarding payment forging a duty to ensure based on instructions from the central office or obtaining sufficient collateral and are valid. 9. The branch should obtain information, to the reputation and credibility of the applicant and if necessary, ensure that the guarantor.

مقالات مرتبط

 

تعمیر مسکن – بانک ملی ایران

www.bmi.ir/fa/BMIServicesShow.aspx?sid=74
Translate this page

 

Bank Melli Iran

شرایط و مقررات دریافت تسهیلات: متقاضی مقیم محل بوده و در محدوده شعبه ساکن باشد. افتتاح حساب پس انداز قرض الحسنه نزد شعبه (اولویت با کسانیکه بیش از یک …

Translate this page

 

Bank Melli Iran

۳- مالک باید ضمن ارائه تقاضای کتبی درخصوص جعاله تعمیر ملک هزینه های لازم جهت … ۶- متقاضی از بابت تسهیلات تعمیر مسکن ( اعم از قرض الحسنه و یا تسهیلات …

Nov 27, 2013 – تسهیلات جعاله بانک مسکن. الف) جعاله با سپرده. تعریف: جعاله عبارتست از التزام شخص (جاعل) به ادای اجرت معلوم (جعل) در مقابل عملی طبق قرارداد .

تا پیش از این بانک مسکن به متقاضیان وام جعاله تعمیرات مسکن اعطا می کرد اما مدتی است که این رویه تغییر …

Jun 23, 2015 – بانک سامان از دیگر بانک‌های غیردولتی عضو شبکه بانکی نیز ۱۰۰ میلیون تومان با عنوان وام تعمیر مسکن پرداخت می‌کند که نیازمند دریافت «اسناد …

بانک مسکن-جعاله با سپرده

bank-maskan.ir/5073/index.aspx

Translate this page

 

Bank Maskan

با توجه به تعریف فوق در اعطای تسهیلات برای تعمیر مسکن یا تکمیل مسکن ، بانک بعنوان عامل به گیرنده تسهیلات بعنوان جاعل مبادرت به پرداخت جعاله می نماید و …

بانک مسکن-پرسش های متداول

bank-maskan.ir/5416/index.aspx

Translate this page

 

Bank Maskan

۷-مبلغ جدید تسهیلات به افرادی که قسط مرحله اول وام ساخت دریافت نمودن تعلق … ۲۱-ایا امکان استفاده از وام تعمیرات برای کسی که قبلا از وام ۲۰ میلیون استفاده کرده …

تسهیلات – بانک سینا

www.sinabank.ir/FAQ/id_cat/19/

Translate this page

 

Sina Bank

آیا وام مسکن به همه مشتریان تعلق می گیرد؟ طبق بخشنامه بانک مرکزی اعطای وام مسکن متوقف گردیده است. برگشت به بالا. آیا وام تعمیرات خانه را به مالکان می دهید؟ بله.

شرایط و مقررات تسهیلات خرید، ساخت و تعمیر مسکن بانک سامان. … ::برای مشاهده وضعیت وام در موسسات مالی اینجاکلیک کنید. برای تامین مسکن مناسب به کمک بانک …

رده : بانک آینده وام تعمیرات مسکن بانک آینده

www.rade.ir/content/183/وامتعمیراتمسکن-بانک-آینده

 

برچسب ها:

دسترسی سریع

logo-samandehi

سئو و بهینه سازی توسط ایران وب سئو

:: iRWEBSEO.COM ::